TAROTO FRESH DESSERT

TAROTO FRESH DESSERT #Refreshing your Soul

 

F1

น้ำแข็งหิมะเฉาก๊วย + เต้าฮวยมันม่วง + ทาโรบอล + วุ้นเก๊กฮวย + นมสดทาโรโตะ

F2

น้ำแข็งหิมะเฉาก๊วย + เต้าฮวยมันม่วง + ทาโรบอล + ลำไยสีทอง + นมสดทาโรโตะ

F3

น้ำแข็งหิมะเฉาก๊วย + เยลลี่อ้ายหวี้ + อโลเวร่า + ไข่มุกสีทอง + น้ำผึ้งมะนาวแท้

F4

น้ำแข็งหิมะเฉาก๊วย + เยลลี่อ้ายหวี้ + ลอดช่องไต้หวัน + ลำไยสีทอง + น้ำผึ้งมะนาวแท้