JAPANESE PURPLE SWEET POTATO PUDDING SERIES

TJAPANESE PURPLE SWEET POTATO PUDDING SERIES #Refreshing your Soul

 

P1

น้ำแข็งหิมะเฉาก๊วย + พุดดิ้งมันม่วง + ทาโรบอลมิกซ์ + มันม่วง + นมสดทาโรโตะ

P2

น้ำแข็งหิมะเฉาก๊วย + พุดดิ้งมันม่วง + ทาโรบอลมิกซ์ + ไขมุกสีทอง + นมสดทาโรโตะ

P3

น้ำแข็งหิมะเฉาก๊วย + พุดดิ้งมันม่วง + ทาโรบอลมิกซ์ + บราวซูกการ์เยลลี่ + ไอศกรีมโฮจิฉะ + นมสดทาโรโตะ