Offer Open Shop

ทำเลที่เราต้องการ

  • ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ควรมีพื้นที่ 40 ตร.ม. ขึ้นไป
  • พื้นที่อยู่ในบริเวณที่มีการสัญจรไปมาคับคั่ง
  • อยู่ในสถานที่ที่มองเห็นง่ายสะดุดตา เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และอาคารพาณิชย์ในย่านธุรกิจ

เสนอพื้นที่เปิดร้าน TAROTO

ท่านใดที่มีพื้นที่ อาคาร หรือทำเลที่น่าสนใจเพื่อเปิดร้าน TAROTO ร่วมเสนอพื้นที่กับเราได้ที่

เบอร์โทร. 083-189-2019 หรืออีเมล์ franchise@tarotodessert.com

 

เอกสารประกอบในการเสนอพื้นที่

  1. รูปถ่ายอาคารหรือพื้นที่ ที่นำเสนอ (4 รูป คือ ด้านหน้าอาคาร และในอาคาร ขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 10 เมกะไบต์)
  2. แผนที่ ที่ตั้งอาคาร, ที่อยู่, จุดพิกัด และแปลนโครงการ (ถ้ามี)
  3. ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
  4. ราคาและเงื่อนไขการเช่าที่เสนอ