Franchise Process

  1. กรอกใบสมัคร และข้อมูลของผู้ที่สนใจ

  2. คณะกรรมการพิจารณา และนัดสัมภาษณ์

  3. ประเมินสถานที่ และลักษณะสภาพแวดล้อม

  4. ลงนามสัญญา

  5. ออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งร้าน

  6. สรรหาพนักงาน และเข้ารับฝึกอบรม

  7. เปิดร้านได้ภายใน 3 เดือน

 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หรือโทร 083-189-2019