TAROTO Summer in Love with You ลุ้นรับ Gift Voucher 5 รางวัล

เพียง แคปเจอร์หน้าจอเมนูขนมหวาน แล้ว โพสต์ใต้ Video นี้  Tag คนรู้ใจ พร้อมบอกเหตุผล ที่เลือกเมนูขนมหวาน TAROTO

เงื่อนไข

1. กด like Fan Page TAROTO Dessert

2. แคปเจอร์หน้าจอเมนูขนม โพสต์ใต้ Video

3. Tag คนรู้ใจ พร้อมบอกเหตุผล ที่เลือกเมนูขนมนี้

4. คำตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

6. รับรางวัล Gift Voucher ที่ร้าน TAROTO เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ชั้น 5

7. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 19-31 มีนาคม 2561 ประกาศผลวันที่  3 เมษายน 2561