ทานครบทุก 150 บาท รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มหมวดชา* ลด 20 บาท

รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มหมวดชา* ลด 20 บาท

(*ลด 20 บาท ในหมวดชาเอิรล์เกรย์, ชาอู่หลง, ชาเขียวมะลิ, ชาสมุนไพรไต้หวัน
**ยอดซื้อครบทุก 150 บาท ได้ 1 สิทธิ์/1แก้ว ขนาด 16 ออนซ์)
พบกัน ที่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ชั้น 5

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป