คะแนนน้อย..อร่อยมากกับบัตรเครดิต KTC

   

คะแนนน้อย..อร่อยมากกับบัตรเครดิต KTC

899 คะแนนแลกฟรี
L2  -น้ำแข็งหิมะเฉาก๊วย + พุดดิ้งเฉาก๊วย + ทาโรบอล + ไข่มุกสีทอง + วุ้นเก๊กฮวย (ราคาปกติ 165 บาท)
T3 -เต้าฮวยมันม่วง + บัวลอย 4 รส* + น้ำขิงร้อน + ปาท่องโก๋ (ราคาปกติ 145 บาท)

แลกรับ ส่วนลด  50% เพียงใช้ 499 คะแนน
S3 – Ying Yang (ราคาปกติ 245 บาท)
ใช้ 499 คะแนน + 123 บาท
หรือ แลกรับฟรีทั้งเซ็ท เพียง 1,499 คะแนน

C1- Lucky Seven (ราคาปกติ 295 บาท)
ใช้ 499 คะแนน + 148 บาท
หรือ แลกรับฟรีทั้งเซ็ท เพียง 1,499 คะแนน

I4-Green Tea Iceberg (ราคาปกติ 245 บาท)
ใช้ 499 คะแนน + 123 บาท
หรือ แลกรับฟรีทั้งเซ็ท เพียง 1,499 คะแนน

 

เงื่อนไข

• โปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์กับพนักงานก่อนทุกครั้ง

• ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มี คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น *ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC CASH, KTC-ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

• ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับเมนูที่ร่วมรายการ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

• สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ภายในร้านได้อีก และไม่สามรถแลกเปลี่ยนทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

• ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการใช้ด้วยคะแนนสะสมสมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตร KTC เท่านั้น

• เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ KTC PHONE 02-123-5000 กด 6